Kas tai yra rebefingas? 

Kokių pojūčių ir poveikio tikėtis rebefingo sesijos metu?

Rebefingas - tai cirkuliacinis giluminis kvėpavimas, pranajogos forma. Kvėpavimas - tai jėga, kuri išjudina kiekvieną kūno sistemą. Užslopintos emocijos sukelia ligas. Vėliau jos išsiveržia, kūnas turi jas išmesti. Dabartis negali vystytis, jeigu praeityje buvo užslopintos emocijos. Po truputį išvalomas kūnas nuo užslopintų emocijų bagažo. Užuot skausmingai reagavus į aplinkos poveikį žmogus pradeda suprasti priežastis ir tampa sąmoningesnis (Heyda, 2000).

Rebefingo poveikis žmogui:

 • Emocinės būsenos harmonizavimas;
 • Praeities paleidimas;
 • Jėgų ir energijos antplūdis;
 • Įžvalgumas ateities perspektyvoms;
 • Asmenybės augimas (evoliucionavimas);
 • Sveikatos pagerėjimas;
 • Svorio harmonizavimas.

Rebefingas - sąmoningas kvėpavimas padeda suvokti, kad viskas, kas nutinka mums gyvenime, nutinka mūsų pačių labui. Net skausmas.. Tik suvokę patirtos kančios ir skausmo prasmę, ramiai galėsime ją paleisti.

Rebefingas - tolygu sąmoningumui. Kai žmogus sąmoningas aiškiai suvokia savo gyvenimo įvykių priežastis. Atsineškite į kvėpavimo sesiją skaudulį. Mes jį suvoksime, suvokę iškvėpuosime ir paleisime.

Kvėpuodami suvokiame, kad visada esame laisvi. Laisvi rinktis gyventi be skausmo bagažo ir kančios. Suvokiame, kad viskas tiesiog vyksta ir mes plaukiame su įvykių tėkme.

Sąmoningai kvėpuodami, sužinome, kad mums nieko nereikia daryti, nereikia niekaip reaguoti į gyvenimo įvykius. Mums nereikia vertinti, suprasti, taisyti ar kontroliuoti. Nereikia priešintis ar stengtis ką nors pakeisti. Galime tiesiog leisti, kad viskas būtų taip, kaip yra. Galime leisti sau būti tokiems, kokie esame. Galime leisti kitiems žmonėms būti tokiems, kokie jie yra. Nereikia priešintis, teisti ar prisirišti. Juk, kai liaujamės priešintis, kai nutraukiame prisirišimo saitus, kai nustojame reaguoti, mumyse atsiveria tyro suvokimo erdvė, mes jai irgi atsiveriame ir štai tada pabundame. Pabundame laisvi, pabundame tikruose savo Esybės namuose, prisiliečiame prie tikrosios savasties, prie savęs begalinio, nesibaigiančio, amžino..

Sąmoningas kvėpavimas - rebefingas nuramina sąmonę. Juk tik, kai sąmonė tyra ir rami, galime išvysti tikrovę be iliuzijos, galime pamatyti tikrąjį save. Rebefingas dovanoja galimybę pažinti tikrąjį save. Tai ne tik aukščiausias kvėpavimo praktikos tikslas, tai viso gyvenimo prasmė - pažinti save ir matyti aplinką be iliuzijos, be klaidingų įsitikinimų.

Dowling, vienas žymiausių rebeferių iš JAV sukūrė 19 variantų, kaip pavadinti rebefingą vienu sakiniu:

 • Rebefingas - tai būdas, leidžiantis nuolat gyventi dartyje.
 • Rebefingas - tai būdas padaryti nenutrūkstamą pažangą kvėpavime.
 • Rebefingas - tai efektyviausia streso mažinimo technika.
 • Rebefingas - leidžia bet kokius gyvenimo įvykius priimti teigiamai.
 • Rebefingas - tai būdas atskleisti kas glūdi žmogaus pasąmonėje.
 • Rebefingas - tai būdas išvalyti visas praeities traumas.
 • Rebefingas - tai būdas atskleisti proto ir kūno galias.
 • Rebefingas - leidžia protui suprasti kūną, o kūnui - protą.
 • Rebefingas - leidžia laisvai reikšti visas emocijas.
 • Rebefingas - atpalaiduoja bet kokį suvaržymą.
 • Rebefingas - leidžia entuziazmui vyrauti viskame.
 • Rebefingas - padeda atleisti.
 • Rebefingas  - pašalina prievartą.
 • Rebefingas - padeda priimti gyvenimo detales tokias, kokios jos yra.
 • Rebefingas - tai būdas visas mintis nukreipti tinkama linkme.
 • Rebefingas - leidžia mėgautis stipria ir gyvybinga kūno energija.
 • Rebefingas - leidžia pažinti savąjį AŠ.
 • Rebefingas - teikia palaimą bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje.
 • Rebefingas - tai būdas integruoti praeities įsitikinimus, skaudulius, baimes, kurie ribojo jūsų laisvę, gyvenimo kokybę.

Kas vyksta rebefingo sesijos metu?

Mano pačios rebefingo sesijos nebuvo iš lengvųjų. Pastebėjau kuo didesnį užspaustų emocijų bagažą žmogus su savimi nešiojasi, tuo stipresnis poveikis per fizinius pojūčius gali pasireikšti rebefingo sesijos metu. Bet, kaip mano Mokytojas Driukas sako: "norint keistis, privalom kapituliuoti", t.y. kaip aš pajutau, tiesiai eiti į problemą ir ją spręsti, o ne nuo jos bėgti. Taip, tokiu atveju, gali sustingti kūnas, sušalti galūnės, atrodo, nevaldomai pratrūkti ir lietis ašaros, galime net riaumoti ar kaukti (jeigu nuoskaudos gilios, galimas ir toks variantas), galime purtytis, kratytis, drebėti, nevaldyti rankų ir kojų. Jeigu esame laikęsi dietos, galime net užsimanyti beprotiškai valgyti. Tačiau palaimos jausmas po visko atperka viską. Palaima tiek fiziniame kūne, tiek prapliupusiais teigiama linkme įvykiais realybėje. Todėl ir vadinamas rebefingas sąmoningu kvėpavimu, nes žmogus sąmoningai nusprendžia gerinti savo gyvenimo kokybę.

Taigi, kaip jau ko gero spėjote suprasti, rebefingas - giluminis cirkuliacinis kvėpavimas - veikia 3 lygiais: fiziniu, psichologiniu ir dvasiniu.

Fiziniu lygiu rebefingas didina deguonies kiekį kraujyje. Vien tai teigiamai veikia sveikatą. Visi mikroorganizmai, bakterijos, virusai ir net vėžinės ląstelės gyvena ir dauginasi esant deguonies trūkumui. Padidėjus deguonies kiekiui užterštumas ir nešvarumai numarinami. Tuo tarpu sveikos ląstelės gaudamos daugiau deguonies, stiprėja, pašalinamos kenksmingos medžiagos.

Rebefingas veikia ir psichologiniu lygiu. Kaip žmogus tampa nelaimingas? Paradoksaliai, nuolatos užgniauždamas savyje skausmą, slopindamas tas savybes, kurios nuo mažens buvo negatyviai vertinamos. Bet žinojimas, kad kažkur ten viduje visa tai slepia pats žmogus, dar labiau apsunkina gyvenimišką egzistenciją (Taylor, 1994).

Emocija - tai energijos judėjimas. Sustabdyta, užslopinta emocija trukdo laisvai tekėti energijai, ji lyg užtvanka. Užslopintos emocijos kaupiasi sudarydamos energerinius blokus (Heyda, 2000).

Žmogui išgyvenant emocijas kinta autonominės nervų sistemos aktyvumas, paprastai suaktyvėja simpatinė nervų sistema, patiriamas susižadinimas. Bendru atveju, kuo didesnis simpatinės nervų sistemos aktyvumas, tuo stipresnės emocijos patiriamos. Tačiau priklausomai nuo patiriamos emocijos kokybės, autonominės nervų sistemos aktyvumas skiriasi: pvz., širdies plakimo greitis žymiai padidėja pykčio, baimės, liūdesio atveju, tačiau mažiau - džiaugsmo ir nuostabos atveju, pasišlykštėjimo atveju bet sumažėja. Tuo tarpu kūno temperatūra žymiai pakyla pykčio atveju, šiek pakyla džiaugsmo ir liūdesio atveju, tačiau sumažėja baimės, nuostabos ir pasišlykštėjimo atveju (Avid ir McNab, 1999).

Gilus intensyvus kvėpavimas išveda į šviesą visas žmogaus pasąmonėje užslopintas emocijas, baimes, pyktį, o po to jas tiesiog sudegina arba pasuka teigiama linkme. Rebefingas atidaro visus energijos blokus, leidžia patirti jausmų laisvę (Dowling, 2000).

Dvasiniu lygiu rebefingas taip pat veiksmingas, kadangi jis nepriklauso jokiai egzistuojančiai tikėjimo sistemai. Tai vienodai gerai veikia visus žmones, nepriklausomai nuo jų pažiūrų ir įsitikinimų. Jis turi dvasinį principą, bet šis neįrodinėjamas dogmatiškai, o siūlomas susidomėjusiems žmonėms, kaip moksliškas metodas, kad kiekvienas galėtų asmeniškai pabandyti, pajausti ir patirti.

Kas negali dalyvauti rebefingo sesijoje?

Asmenys, turintys širdies stimuliatorius ir vartojantys antidepresantus rebefingo sesijoje dalyvauti negali.

"Žmogaus gyvybės alsavimas yra Viešpaties lempa, apreiškianti visas jo būties gelmes" (Biblija).

© 2017 - 2023 inspire.lt visos teisės saugomos.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started